86%

86% mūsų paruoštų ES projektų gavo paramą

100%

100% mūsų paruoštų eksporto skatinimo ES projektų gavo paramą

Ruošiame bei administruojame ES projektus, skirtus Jūsų verslo plėtrai ir eksporto skatinimui.
Prieš pradedami darbus įvertiname, kiek realūs kliento šansai laimėti. Dėl kiekvieno projekto finansavimo „kovojame“ iki galo, o klientu nuoširdžiai rūpinamės iki paskutinės ataskaitos.

Statistiškai laimime beveik 9 iš 10 ES projektų. Iš jų – 10 iš 10, skirtų eksporto skatinimui.
Informuojame, kad 2014-2020 m. yra, labai tikėtina, paskutinis ES finansavimo periodas, kuomet skirstoma negrąžintina parama verslui.

FINANSAVIMO PRIEMONĖS:

Verslo pradžia kaime (teikimas iki 2017-12-15)

Sertifikavimas eksporto rinkoms (teikimas iki 2018-02-28)

Dalyvavimas parodose

.

Eksporto konsultacijos

.

Verslo plėtra kaime

Gamybos ar paslaugų verslo pradžia ar plėtra

Didelio poveikio technologijų diegimas

.

Programinė ir kompiuterinė įranga

.

Vadybos ir valdymo sistemų diegimas

.

PROJEKTO EIGOS ETAPAI

Tinkamiausios finansavimo priemonės parinkimas Jūsų idėjai

ES projekto ir susijusių dokumentų rengimas

ES projekto pateikimas vertintojams

Visapusė pagalba įsisavinant laimėtas paramos lėšas

ES projekto administravimas: mokėjimo prašymų ir ataskaitų teikimas

Įmonės interesų atstovavimas palaikant komunikavimą su paramą teikiančiomis institucijomis

2014-2020 m. paramos ciklo “Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” prioritetui skiriama 532 mln. EUR. Nelikite nuošalyje ir pasinaudokite ES finansavimo suteikiamomis galimybėmis Jūsų verslui.

+370 606 23673